Przeglądaj terminy

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Advanced Search
Displaying 51-60 of 3421 result(s).
AngielskiPolskiUwagi 
 
URIadres URIW przypadku braku miejsca można skrócić do URI.View Update Delete
ccDWW programach pocztowych różnie występuje: Do wiadomości: Kopia do: Kopia: Trzeba by zdecydować się na jedną z form...View Update Delete
logdziennikW powszechnym użyciu jest określenie "log".<br /> Proszę nie zapominać o czasownikowej wersji: "rejestrować / zapisywać w dzienniku".View Update Delete
standaloneautonomicznyW pewnych zastosowaniach także "pojedynczy", "wolnostojący".View Update Delete
cachingzapisywanie w pamięci podręcznejW pewnych kontekstach także "buforowanie".View Update Delete
key bindingprzypisanie klawiszy?W Orce - są też tam wyrażenia typu "unbound" , któremu nadałem dla spójności odpowiednik: "nieprzypisany". Chciałem uniknąć kolejnych "klawiszy skrótu" czy innych, które mają już swoje odpowiedniki. View Update Delete
scrollprzewijaćW odniesieniu do okien lub obszarów roboczych &#8222;przechodzić pomiędzy&#8221;.View Update Delete
passprzebiegW odniesieniu do np. kodowania.View Update Delete
volumewolumenW odniesieniu do nośników danych.View Update Delete
frameratetempo wyświetlaniaW odniesieniu do liczby wyświetlanych klatek nagrania wideo w czasie jednej sekundy. &#8222;Tempo kodowania&#8221; odnośnie prędkości kodowania nagrań wideo. &#8222;Tempo renderowania&#8221; w odniesieniu do prędkości renderowania grafiki.View Update Delete